Färgerna genetiskt

-

De 16 grundfärgerna är:

Svartögda tickade, AA: agouti, cinnamon, blue agouti, lilac agouti.

tickade svartögda varianter

 

Svartögda self/enfärgade, aa: svart, chocolate, blå, lilac.

svartögda self

 

Rödögda tickade (AApp)argente, champange-argente, blue-argente, lilac-argente.

rödögda tickade

Alla färgerna kan skifta i nyans, och går ibland in i varandra så de är svåra att skilja åt. Särskilt argente-varianterna kan se väldigt olika ut beroende på polygener.

 

Rödögda self/enfärgade (aa pp)dove, champagne, silver, lilac.

rödögda self

Alla dessa 16 färger kan även finnas i tan: a(t).

Observera att C-lokus inte är inblandad i dessa färger! Förändringar på C-lokus ger ytterligare en mängd olika färger som jag inte tar med här.

 

GENETIKEN

Agouti:   AA BB CC DD EE PP  =   ”Viltfärgen”. Alla ungar blir också agouti. Stora A skiftar mellan gult och svart pigment i de enskilda hårstråna så att färgen blir tickad.

Agouti:   Aa Bb Cc Dd Ee Pp    = Fortfarande agouti. De små bokstäverna ”sover”, men kan föras vidare till ungarna och ge andra färger där.

Agouti:   A* B* C* D* E* P*   =  Agouti kan också skrivas såhär, om man inte vet härstamningen. Stjärnan betyder att det kan vara en stor eller en liten bokstav här. Musen är fortfarande agouti, men man vet inte alls vilka färger som kan dyka upp hos ungarna.

 

Överallt där en stor bokstav bestämmer, vet man inte om den andra bokstaven är stor eller liten, eftersom det inte syns på musen. Endast rent färg-avlade möss har dubbleringar av samma slag. Vill vi veta vilka gener vår mus har, tar vi hjälp av stamtavla, eller tittar på ungarnas färger. Jag beskriver de renavlade färgerna. Alla stora dubbla bokstäver, t.ex. AA kan också skrivas Aa eller A*  och visa samma färg.

 

Svart:   aa BB CC DD EE PP   =  aa = svart. När lilla a är dubblerad så vaknar de. Endast svart pigment skickas ut i hårstråna, inte gult. Musen blir self, dvs inte tickad.

Cinnamon:   AA bb CC DD EE PP   =  bb = brun agouti = chocolate agouti = cinnamon. Stora A ger agouti-tickningen/skiftar mellan gult och svart pigment, och lilla bb (i dubbel upplaga för att hålla sig vaken) gör om det svarta pigmentet till brunt.

Chocolate:   aa bb CC DD EE PP   =  aa bb = brun = chocolate.  aa skickar bara ut svart pigment i hårstråna och bb gör om det svarta pigmented till brunt.

 

Blå agouti:   AA BB CC dd EE PP   =  dd = Blå agouti. Stora A ger agouti-tickninggen i hårstråna: skiftar mellan gult och svart pigment. Storra B skickar ut svart pigment, men lilla dd (i dubbel upplaga) klarar inte att packa det svarta pigmentet lagom, så svart ser blått ut.

Blå:   aa BB CC dd EE PP   =  aa dd = Blå. aa = tickningen upphört, inget gult pigment i hårstråna, musen är self. Stora B skickar ut svart pigment, men lilla dd (i dubbel upplaga) klarar inte att packa det svarta pigmentet till lagom täthet, så svart ser blått ut.

Lilac agouti:   AA bb CC dd EE PP   =  bb dd = Brun-blå agouti = lilac agouti. A ger tickning, bb ger brunt, dd ger blått: bb dd ger tillsammans en färg som kallas lilac.

Lilac:   aa bb CC dd EE PP  = aa bb dd = brun-blå = lilac. aa = tickningen upphört, inget gult pigment i hårstråna, musen är self. bb ger brun färg och dd ger blå färg, bb dd ger tillsammans en tredje färg som kallas lilac.

Recessiv gul:   AA BB CC DD ee PP  = ee = ressecive yellow = ee (i dubbel upplaga) bestämmer även över över A! ee förändrar agoutitickningen till gul self, på samma vis som aa förändrar agoutitickningen till svart self.  Färgen blir lite olika beroende på vad de andra färggenerna är.

Dominant gul:  A(y)*  (skriver inte ut övriga gener för de kan vara olika för samma färg)

 

Rödögda varianter:

Detsamma som alla ovan med tillägget pp istället för PP eller Pp.  Alla färgerna beskriva ovan blir blekta till en ny färg. Se listan överst, över de 16 grundfärgerna.

Färgavel.

Alla färger kan färgavlas mot olika nyanser, ljusare, mörkare, varmare eller kallare färgskala, matt färgskala eller intensivare färger. Alla mössen på bilden nedan, är vanliga agouti.

agout

 

 

Färgkartan här nedanför visar ett exempel på de 16 bas-färgerna. Samma färg kan ha flera olika nyanser, och de kan även gå in i varandra och vara svåra att skilja åt.

Agouti- och argente-färgerna har olika färg på över och underpälsen, vilken på korthårsmöss endast syns om man blåser i pälsen.

Champagne-argente-färgen på denna karta är ovanligt starkt och intensivt gul/röd. Det är för att det är "min färg" som jag färg-avlar på.

farg.gen.f.jpg

 

Läs mer i amairas genetikskola, del 1 - 5: http://www.muse.n.nu/amairas-genetikskola