Mushållning

BURAR.

Möss - och alla djur i fångenskap - bör ha rätten till en djurhållning som ger dem utrymme för sina naturliga instinker. Först då kan de sägas ha livskvalitet. Tyvärr är det fortfarande regel att hålla möss - och flertalet djur i fångenskap - i på tok för små burar (även de som är lagliga). Förutom i smådjursvärlden gäller det också inom djurindustrin (kött, ägg, mjölk, osv).

Det räcker inte med "lagom storlek" för att mössen ska kunna leva ett bra liv. Även ett bra skrymsle, bomaterial, gnagmöjligheter, och berikning krävs för detta.

En liten bur inaktiverar mössen (alla djur, men nu ska jag enbart tala om mössen). Det kan vara ett "bra sätt" att få lugna och hanterbara möss - men man tar alltför ofta bort "den fria viljan", nyfikenheten, och livglädjen. Fördummade djur är lättare att hantera än intelligenta djur.

 

Så här står det i Illustrerad Vetenskap nr 14 1999:

Försöksdjur som placeras i en stimulerande miljö med stora burar, andra djur omkring sig, motionshjul och andra aktiviterande saker, får större hjärna.

Det beror delvis på att hjärncellerna skapar nya kontakter med varandra. Enligt ny forskning sker det även tack vare att hjärnan producerar upp till 60% fler nya hjärnceller i hippocampusområdet än sysslolösa kontrollmöss.

 

Den som vill ge mössen ett bra liv med livskvalitet, har stora burar med mycket berikning. Tyvärr har flertalet uppfödare väldigt små burar, under parollen att de måste ha plats för alla djuren.

Måste man det? Blir det på bekostnad av djurens livskvalitet? Är det ett önskemål att avla fram "fördummade" djur? Kanske. Dessa djur kan man ju ofta hantera så som man behagar, ha som levande gossedjur.

Och så är det ju faktiskt mycket enklare, än att ta utmaningen att avla fram intelligenta, livsglada, nyfikna djur, som kommer till dig av eget val, FÖR ATT DE VILL.

 

Läs mer om sjukdom och immunförsvar: http://www.muse.n.nu/immunforsvar